CAN HUYẾT VƯƠNG -LÃO NHÀ QUÊ

200.000

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ, điều trị các bệnh về gan, trứng lép, yếu sinh lý, phục hồi sức khỏe