CAO ĐU ĐỦ SẢ – LÃO NHÀ QUÊ

600.000

Công dụng: Đào thải tế bào lạ; ung thư, ung bướu…