BÀI KHẤN THÔNG DỤNG TẠI NHÀ VÀ TẠI CHÙA

BÀI KHẤN THÔNG DỤNG TẠI NHÀ

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

 Con xin cung thỉnh Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Vua Cha Bát Hải, Đức Vua Cha Thủy Tề, Hội Đồng Đức Vua Cha. Quan Nam Tào Bắc Đẩu, Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Long Hộ Pháp.

Con xin cung thỉnh Ngũ Vị Hoàng Tử, Ngũ Vị Tiên Ông.

Con xin cung thỉnh Đức Hoàng Thiên Quốc Mẫu, Mộc Công Thiên Mẫu, Mẫu Bát Hải, Mẫu Thủy Tề. Thánh Mẫu Cửu Trùng Thiên.

Con xin cung thỉnh Đức Phật A Di Đà Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật – con xin cung thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Giáo Chủ Cõi Cực Lạc Sa Bà Như Lai – con xin cung thỉnh Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề Quan Thế Âm Bồ Tát. Con xin cung thỉnh Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cùng muôn ngàn Chư Vị Phật, Chư Vị Bồ Tát, Các Chư Vị La Hán, Các Đức Hộ Pháp.

Con xin cung thỉnh các Vua, các Mẫu, các Chầu các Quan, Mẫu Đệ Nhất, Mẫu Đệ Nhị, Mẫu Đệ Tam, Tam Tòa Đức Thánh Mẫu.

Con xin cung thỉnh Tứ Phủ Chầu Bà, Tứ Phủ Vạn Linh, Long Thiên Thánh Chúng Vị Tiền.

Con xin cung thỉnh Các Vị Tiên Thiên, Tiên Thánh, Tiên Thần, Đức Thánh Tản Viên Sơn Thần, Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Các Thánh Cô, Thánh Cậu, hồn thiêng sông núi.

Con xin cung thỉnh các Quan Thần Linh Bản Địa, Thần Hoàng Bản Thổ, Thần Công Thổ Địa, Thần Tài, Thần Quân Táo Công, muôn vàn chư vị Thần linh đang cai quản … nơi này hoặc đọc địa chỉ nhà mình.

Xin các ngài gia hộ độ trì cho các cụ tổ tiên hai bên nội, ngoại, các vong linh, các hương hồn dòng họ nhà con, sớm được siêu thoát, sơm được quay trở lại làm kiếp người.

Con xin cung thỉnh Đức Thánh Tổ dòng họ bố (hoặc Nhà chồng), Bà cô tổ, dòng họ………, các cụ tổ tiên hai bên nội ngoại, các hội đồng bà cô, ông mãnh, các vong linh, hương hồn dòng họ…………, các cô bé đỏ cậu bé đỏ.

Hôm nay ngày ….. tháng ….. năm …… Chúng con: (họ tên chồng, vợ rồi đến các con….)

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Có nén hương, chút lễ mọn với lòng thành kính dâng lên Trời, Phật, các cung các cõi linh thiêng, gia tiên tiền tổ…….

Cầu xin các ngài cùng các cụ tổ tiên hai bên nội ngoại, gia hộ độ trì cho chúng con: Được âm phù, dương trợ, được trên kính, dưới nhường. Được bạn bè người thân giúp đỡ, để công việc được thuận buồm xuôi gió. Cho chúng con Nhà cửa yên ấm, bình an, vợ chồng hạnh phúc, các con khỏe mạnh, có tài có lộc, có điều kiện, có phương tiện để làm phúc làm thiện, tích phúc tích đức, làm rạng danh cho dòng họ, tổ tiên.

Lễ mọn lòng thành xin các ngài, các cung các cõi linh thiêng chấp lễ, chấp lời cầu xin thỉnh nguyện của chúng con.

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

BÀI KHẤN THÔNG DỤNG TẠI CHÙA

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Con xin cung thỉnh Đức Vua Cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức Vua Cha Bát Hải, Đức Vua Cha Thủy Tề, Hội Đồng Đức Vua Cha. Quan Nam Tào Bắc Đẩu, Tứ Đại Thiên Vương, Thiên Long Hộ Pháp.

Con xin cung thỉnh Ngũ Vị Hoàng Tử, Ngũ Vị Tiên Ông.

Con xin cung thỉnh Đức Hoàng Thiên Quốc Mẫu, Mộc Công Thiên Mẫu, Mẫu Bát Hải, Mẫu Thủy Tề. Thánh Mẫu Cửu Trùng Thiên.

Con xin cung thỉnh Đức Phật A Di Đà Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật – con xin cung thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Giáo Chủ Cõi Cực Lạc Sa Bà Như Lai – con xin cung thỉnh Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề Quan Thế Âm Bồ Tát. Con xin cung thỉnh Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cùng muôn ngàn Chư Vị Phật, Chư Vị Bồ Tát, Các Chư Vị La Hán, Các Đức Hộ Pháp.

Con xin cung thỉnh các Vua, Các Mẫu, Các Chầu Các Quan, Mẫu Đệ Nhất, Mẫu Đệ Nhị, Mẫu Đệ Tam, Tam Tòa Đức Thánh Mẫu.

Con xin cung thỉnh Tứ Phủ Chầu Bà, Tứ Phủ Vạn Linh, Long Thiên Thánh Chúng Vị Tiền.

Con xin cung thỉnh Các Vị Tiên Thiên, Tiên Thánh, Tiên Thần, Đức Thánh Tản Viên Sơn Thần, Đức Thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Các Thánh Cô, Thánh Cậu, Hồn Thiêng Sông Núi.

Con xin cung thỉnh các Quan Thần Linh Bản Địa, Thần Hoàng Bản Thổ, Thần Công Thổ Địa, Thần Tài, Thần Quân Táo Công Muôn Vàn Chư Vị Thần Linh Đang Cai Quản Tại Nơi Này.

Hôm nay ngày….. tháng ….. năm …… Chúng con: Họ tên chồng, vợ rồi đến các con…. ở số: (Địa chỉ nhà mình)

Có nén hương, lễ mọn lòng thành. Kính dâng lên Trời, Phật, Các Cung Các Cõi Linh Thiêng.

Xin các ngài cho phép các cụ tổ tiên hai bên nội ngoại, dòng họ ……… các vong linh, các hương hồn, không nơi nương tựa, không người thờ cúng, các cô bé đỏ, cậu bé đỏ đã kịp thành người hoặc chưa kịp thành người được vào chùa đây nương tửa nơi cửa phật, cửa mẫu, tại nơi này; Hiểu được con đường Phật Pháp, cởi bỏ được sự thù hận, giận hờn, ai oán; Để tâm được nhẹ nhàng, sơm được siêu thoát, sơm được quay trở lại làm kiếp người. Có thân có xác để tu tiếp lên thành Tiên, thành Phật.

Xin các ngài gia hộ độ trì cho các vong linh, các hương hồn hai bên nội ngoại dòng họ ……… (bố hoặc nhà chồng) chúng con, được yên lành nơi chín suối, được linh thiêng, để gia hộ độ trì cho con cháu trong dòng họ…….

Xin các ngài gia hộ độ trì cho chúng con: họ tên chồng, vợ con cái…

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Khỏe mạnh bình an, gia đình hạnh phúc; Được âm phù, dương trợ, được trên kính , dưới nhường; được bạn bè người thân giúp đỡ, để công việc được thuận buồm xuôi gió. Các con các cháu (họ tên, tuổi các con) ngoan ngoãn học hành giỏi dang để làm rạng danh cho dòng họ tổ tiên, cho non sông nước Việt. (Nếu còn bé thì khấn hay ăn chóng lớn, khỏe mạnh, ngoan ngoãn, bệnh tật mau lành).

Lễ mọn lòng thành xin các ngài, các cung các cõi linh thiêng chấp lễ, chấp lời cầu xin thỉnh nguyện của chúng con.

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Đây là một gợi ý để các bạn có thể sáng tác bài khấn cho riêng mình.

Nếu thành tâm thì học thuộc, đi đâu, hoặc mỗi lần khấn lễ, rất thuận tiện và linh nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *