Tìm kiếm

Tag: Từ thiện

KỂ CHUYỆN TỪ THIỆN

KỂ CHUYỆN TỪ THIỆN

Bắt đầu từ năm 1991, em bắt đầu tập tọe làm từ thiện. Đầu tiên là đóng góp cho một anh làm ở báo Nhân dân, anh lập quỹ để…

admin06/09/20210
QUỸ TỪ THIỆN THÁNG 7 - Lão Nhà Quê và các bạn

QUỸ TỪ THIỆN THÁNG 7 - Lão Nhà Quê và các bạn

  Do đại dịch nên nhiều nơi không có tiền để sinh hoạt với mức tối thiểu. Vì các mạnh thường quân cũng đang ngoắc ngoải, Phật tử không làm…

admin06/08/20210

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

TỪ KHÓA ĐƯỢC TÌM NHIỀU NHẤT

1900.636.578