BÀI KHẤN TẠI ĐỀN ÔNG HOÀNG BẨY

bài khấn tại đền ông Hoàng Bẩy

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Con xin cung thỉnh đức vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức vua cha Bát Hải, Đức vua cha Thủy Tề, Hội đồng đức vua cha. Quan nam tào bắc đẩu, tứ đại thiên vương, thiên long hộ pháp.

Con xin cung thỉnh Ngũ vị Hoàng tử, ngũ vị Tiên Ông.

Con xin cung thỉnh Đức Hoàng Thiên Quốc mẫu, Mộc Công thiên mẫu, Mẫu Bát Hải, Mẫu Thủy tề. Thánh mẫu Cửu trùng thiên.

Con xin cung thỉnh Đức phật a di đà dược sư lưu ly quang như lai Phật – con xin cung thỉnh đức Phật thích ca mâu ni, giáo chủ cõi cực lạc sa bà như lai – con xin cung thỉnh Đức Phật mẫu Chuẩn Đề quan thế Âm bồ tát. Con xin cung thỉnh Đức phật Hoàng Trần Nhân Tông, cùng muôn ngàn chư vị Phật, chư vị Bồ tát, các chư vị La hán, các đức Hộ pháp.

Con xin cung thỉnh các Vua, các Mẫu, các chầu các quan, Mẫu đệ nhất, Mẫu đệ nhị, Mẫu đệ tam, tam tòa đức Thánh mẫu.

Con xin cung thỉnh Tứ phủ chầu bà, Tứ phủ vạn linh, long thiên, thánh chúng vị tiền.
Con xin cung thỉnh các vị tiên thiên, tiên thánh, tiên thần, Đức thánh Tản Viên Sơn Thần, Đức thánh Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, các thánh cô, thánh cậu, hồn thiêng sông núi.
Con xin kính lậy Đức Ông Hoàng Bẩy, đền Bảo Hà này.

Con xin kính lậy các Quan thần linh bản địa, Thần hoàng bản thổ, Thần công thổ địa, Thần tài, Thần quân Táo công, muôn vàn chư vị thần linh, các cung các cõi linh thiêng đang cai quản tại nơi này.

Hôm nay ngày 22 tháng 01 năm Quý Mão Chúng con là:……………………………………………….

Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………………………

Chúng con tới nơi đây, cùng nhau đóng góp một chút lễ mọn lòng thành, thành tâm
được tạ ơn:

Đức vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức vua cha Bát Hải, Đức vua cha Thủy Tề, Hội đồng đức vua cha. Quan nam tào bắc đẩu, tứ đại thiên vương, thiên long hộ pháp. Ngũ vị Hoàng tử, ngũ vị Tiên Ông.

Đức Hoàng Thiên Quốc mẫu, Mộc Công thiên mẫu, Mẫu Bát Hải, Mẫu Thủy tề. Thánh mẫu Cửu trùng thiên. Đức Ông Hoàng Bẩy, đền Bảo Hà này đã hết lòng bảo vệ biên cương Tổ quốc, giữ gìn sự bình an của non song gấm vóc Việt Nam. Tạ ơn Ông đã luôn phù hộ độ trì cho cho bách gia trăm họ; luôn thoát khỏi tai ương nghiệp chướng, bệnh tật khổ đau. Khỏe mạnh bình an, gia trung hạnh phúc, ăn nên làm ra, đắc tài đắc lộc. Các con các cháu ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, tài cao trí lớn làm rạng danh cho cha, mẹ, ông bà tổ tiên, cho non song đất nước.

Xin độ cho các cụ tổ tiên 2 bên nội ngoại, các cô  bé đỏ, cậu bé đỏ các oan gia trái chủ của dòng họ …………….… chúng con. Các vong linh, hương hồn, không nơi nương tựa, không người thờ cúng, đang đi cùng chúng con được vào đây nương tựa nơi này.  Được hưởng lộc rơi, lộc vãi các ngày một, ngày rằm và các ngày lễ lớn. Được nghe kinh, giảng pháp, hiểu được con đường Phật Pháp, trút bỏ được thù hận, giận hờn, ai oán, tiếc nuối. Để tâm được nhẹ nhàng, sớm siêu thoát, sớm được quay trở lại, làm kiếp người. Có thân, có xác để tu tiếp lên thành Tiên, thành Phật.
Xin cho vợ chồng chúng con cùng các con cháu dòng họ ………..………. luôn nghĩ thiện, làm lành, tích phúc, tích đức, ăn nên làm ra, đắc tài đắc, đắc lộc, có điều kiện, có phương tiện làm phúc làm thiện, tích phúc cho con cháu dòng họ ………

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

 

Đọc lần 2 và lần 3 (Đã được rút gọn như sau):

Nam mô a di đà Phật

Hôm nay ngày 22 tháng 01 năm Quý Mão Chúng con là:……………………………………………….

Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………………………

Chúng con tới nơi đây, cùng nhau đóng góp một chút lễ mọn lòng thành, thành tâm
được tạ ơn:

Đức vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức vua cha Bát Hải, Đức vua cha Thủy Tề, Hội đồng đức vua cha. Quan nam tào bắc đẩu, tứ đại thiên vương, thiên long hộ pháp. Ngũ vị Hoàng tử, ngũ vị Tiên Ông.

Đức Hoàng Thiên Quốc mẫu, Mộc Công thiên mẫu, Mẫu Bát Hải, Mẫu Thủy tề. Thánh mẫu Cửu trùng thiên. Đức Ông Hoàng Bẩy, đền Bảo Hà này đã hết lòng bảo vệ biên cương Tổ quốc, giữ gìn sự bình an của non song gấm vóc Việt Nam. Tạ ơn Ông đã luôn phù hộ độ trì cho cho bách gia trăm họ; luôn thoát khỏi tai ương nghiệp chướng, bệnh tật khổ đau. Khỏe mạnh bình an, gia trung hạnh phúc, ăn nên làm ra, đắc tài đắc lộc. Các con các cháu ngoan ngoãn, học hành giỏi giang, tài cao trí lớn làm rạng danh cho cha, mẹ, ông bà tổ tiên, cho non song đất nước.

Xin độ cho các cụ tổ tiên 2 bên nội ngoại, các cô  bé đỏ, cậu bé đỏ các oan gia trái chủ của dòng họ ……..………… chúng con. Các vong linh, hương hồn, không nơi nương tựa, không người thờ cúng, đang đi cùng chúng con được vào đây nương tựa nơi này.  Được hưởng lộc rơi, lộc vãi các ngày một, ngày rằm và các ngày lễ lớn. Được nghe kinh, giảng pháp, hiểu được con đường Phật Pháp, trút bỏ được thù hận, giận hờn, ai oán, tiếc nuối. Để tâm được nhẹ nhàng, sớm siêu thoát, sớm được quay trở lại làm kiếp người. Có thân, có xác để tu tiếp lên thành Tiên, thành Phật.

Xin cho vợ chồng chúng con cùng các con cháu dòng họ …………………. luôn nghĩ thiện, làm lành, tích phúc, tích đức, ăn nên làm ra, đắc tài đắc lộc, có điều kiện, có phương tiện làm phúc làm thiện, tích phúc cho con cháu dòng họ ………

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *