BÀI KHẤN CẦU SIÊU CHO CÁC ANH LINH LIỆT SỸ

bài khấn tại nghĩa trang liệt sĩ, lão nhà quê, bài khấn các anh linh liệt sĩ

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Nam mô a di đà phật

Con xin cung thỉnh đức vua cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, Đức vua cha Bát Hải, Đức vua cha Thủy Tề, Hội đồng đức vua cha. Quan nam tào bắc đẩu, tứ đại thiên vương, thiên long hộ pháp.

Con xin cung thỉnh Ngũ vị Hoàng tử, ngũ vị Tiên Ông.

Con xin cung thỉnh Đức Hoàng Thiên Quốc mẫu, Mộc Công thiên mẫu, Mẫu Bát Hải, Mẫu Thủy tề. Thánh mẫu Cửu trùng thiên.

Con xin cung thỉnh Đức phật a di đà dược sư lưu ly quang như lai Phật – con xin cung thỉnh đức Phật thích ca mâu ni, giáo chủ cõi cực lạc sa bà như lai – con xin cung thỉnh Đức Phật mẫu Chuẩn Đề quan thế Âm bồ tát. Con xin cung thỉnh Đức phật Hoàng Trần Nhân Tông, cùng muôn ngàn chư vị Phật, chư vị Bồ tát, các chư vị La hán, các đức Hộ pháp.

Con xin cung thỉnh các Vua, các Mẫu, các chầu các quan, Mẫu đệ nhất, Mẫu đệ nhị, Mẫu đệ tam, tam tòa đức Thánh mẫu.

Con xin cung thỉnh Tứ phủ chầu bà, Tứ phủ vạn linh, long thiên thánh chúng vị tiền.

Con xin cung thỉnh các vị tiên thiên, tiên thánh, tiên thần, Đức thánh Tản Viên Sơn Thần, Đức thánh hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, các thánh cô, thánh cậu, hồn thiêng sông núi.

Con xin cung thỉnh các Quan thần linh bản địa, Thần hoàng bản thổ, Thần công thổ địa, Thần tài, Thần quân Táo công, Thần sông, thần núi, thần rừng, cùng muôn vàn chư vị thần linh đang cai quản tại nơi này.

Hôm nay ngày … tháng …. năm …. Gia đình chúng con:

(Họ tên chồng, vợ rồi đến các con…. ở số: (địa chỉ nhà mình)

và mọi người cùng nhau đóng góp một chút lễ mọn lòng thành; Dâng lên các ngài, các cung các cõi linh thiêng. Dâng lên các anh linh, anh hùng liệt sỹ, cán bộ, nhân dân đồng bào tử nạn chiến tranh, thiên tại địch họa, trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên cương tổ quốc nhiều năm qua. Các em, các con, các cháu, hôm nay, xin được thể hiện lòng biết ơn vô bờ bến với sự hi sinh anh dũng của mọi người cho nền độc lập dân tộc.

Anh chị em chúng con cầu xin Trời, Phật, các ngài các cung các cõi linh thiêng phù hộ độ trì cho các vong linh, hương hồn liệt sỹ và đồng bào được an lành nơi chín suối, được anh linh để phù hộ độ trì cho con cháu trong dòng họ khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, giầu sang phú quý.

Chúng con cầu xin Trời, Phật, các ngài, các cung các cõi linh thiêng, phù hộ độ trì cho vong linh hương hồn hi sinh vì tổ quốc, vì nhân dân việt Nam, sớm được siêu thoát, sớm được quay trở lại làm kiếp người, để tu tiếp lên thành Tiên, thành Phật.

Cầu xin các quan thần linh bản địa, thần hoàng bản thổ, thần công thổ địa đưa rước các vong linh không có người thờ cúng, hoặc không nơi nương tựa, không mồ mả, được về với quê hương bản quán, gia đình. Cầu xin các ngài đưa rước họ vào các chùa, các đền để nương tựa nơi của Phật, cửa Mẫu, cửa Thánh, được hưởng lộc các ngày một, ngày rằm và các ngày lễ lớn. Được nghe kinh giảng pháp để sớm từ bỏ được giận hờn ai oán, cho linh được nhẹ nhàng, được siêu thoát, sớm quay trở lại làm kiếp người.

Nam mô a di đà phật.

Nam mô a di đà phật.

Nam mô a di đà phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *